خدمت ارسال کتاب (نوع 2)

در این رویه دریافت این خدمت به صورت زیر است:

1. ارسال ایمیلی توسط متقاضی که حداقل حاوی واژه‌های کلیدی موردنظر وی باشد. این واژه‌ها با توجه حوزه­ی پژوهشی مورد علاقه‌ی پژوهش‌گر است. همچنین، متقاضی، حداکثر تعداد کتاب‌های موردنظر خود در زمینه‌ی معرفی شده را تعیین می‌کند.

2. بررسی وجود کتاب‌های مربوط توسط مرکز تأمین منابع علمی

3. مطلع شدن متقاضی از بسته‌ی پیشنهادی کتاب‌ها

زمان مابین ارسال درخواست تا مطلع شدن متقاضی بیشتر از 24 ساعت نخواهد بود. در غیر اینصورت، مرکز تأمین (درصورت وجود کتاب) آن را به همراه تخفیف 50 درصدی در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. همچنین، شماره حساب و شماره کارت مقصد به متقاضی ارسال می­شود.

4. هزینه­‌ی ارسال کتاب­ها توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

تعرفه خدمات در جدول زیر آورده شده است. هزینه‌های ارسال بسته به آدرس پستی توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

 

تعداد کتاب‌ها در هر بسته

هزینه ارسال هر بسته (مبالغ به تومان است)

20

30000

30

40000

50

60000

بیشتر از 50

60000 + 1000 به ازای کتب مازاد بر 50 عدد

 5. با تأیید دریافت حق‌الزحمه ارسال کتاب، بسته‌ی انتخابی به آدرس پستی متقاضی ارسال می‌شود.

این رویه در فلوچارت زیر به نمایش درآمده است.

 

با احترام

مرکز تأمین منابع علمی

/ 0 نظر / 66 بازدید